Persoonsgegevens van sollicitanten

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Voor het sollicitatieproces is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken om te kunnen oordelen of we u als medewerker in ons team kunnen verwelkomen.

  • Identificatiegegevens
  • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal, …)
  • Samenstelling van het gezin
  • Gegevens over opleiding en vorming
  • Beroep en betrekking

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Uw persoonsgegevens en contactgegevens in het bijzonder worden bewaard om contact met u op te nemen in het kader van een eerste sollicitatiegesprek of in het kader van een opvolggesprek.

Verder verzamelen we uw persoonsgegevens om een correct beoordeling te kunnen maken over uw capaciteiten en of u beschikt over de nodige kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van de functie waarvoor u solliciteert.

Mogelijks zullen wij u vragen om documenten voor te leggen die uw vaardigheden bewijzen en ons in de mogelijkheid stellen een correct beeld te scheppen.

Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

Uw gegevens blijven gedurende het sollicitatieproces binnen de kantoren van Omerus Gerechtsdeurwaarders en worden niet gedeeld met andere partijen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 

We bewaren uw gegevens uiterlijk 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure indien u de functie waarvoor u solliciteerde niet heeft gekregen.

Indien u toestemt opgenomen te worden in onze wervingsreserve, worden uw persoonsgegevens verwijdert 1 jaar na het laatste contact.