Hoe werkt het?

Achterstallige betalingen zijn een heel belangrijke oorzaak van faillissementen. Daarom heeft de wetgever het mogelijk gemaakt om onbetwiste en opeisbare facturen aan bedrijven voortaan sneller te innen zonder tussenkomst van een rechter.

Sneller onbetwiste B2B-facturen innen

De nieuwe procedure voor het sneller innen van onbetwiste facturen aan bedrijven, ook omschreven als B2B-facturen, verloopt in vijf stappen. De spilfiguur erin is de gerechtsdeurwaarder.


Stap 1

In overleg met uw advocaat bekijken we of uw openstaande factuur in aanmerking komt voor de procedure van snelle betaling. Indien dat zo is starten we meteen met uw dossier.


Stap 2

Uw niet-betalende klant ontvangt vervolgens onmiddellijk een aanmaning tot betalen. Na betekening daarvan moet de tegenpartij binnen de maand ofwel:

  • zijn schuld aan u betalen
  • een afbetalingsplan aanvragen
  • uw schuldvordering gemotiveerd betwisten

Stap 3

In het geval uw klant uw schuldvordering tijdig en gemotiveerd betwist, stopt de vereenvoudigde administratieve procedure. In dat geval kan de openstaande schuld uiteraard nog altijd worden ingevorderd via de klassieke gerechtelijke weg.


Stap 4

Indien uw klant niet binnen de dertig dagen na onze aanmaning tot betalen voldoet aan één van de drie mogelijkheden van stap 2 hierboven, stellen wij ten vroegste acht dagen na het verstrijken van die maand een proces-verbaal van niet-betwisting op.


Stap 5

Tenslotte verklaart het bevoegde controleorgaan dit proces-verbaal uitvoerbaar, waarna wij onmiddellijk tot de gedwongen uitvoering kunnen overgaan. Net zoals na een procedure voor de rechtbank dus, maar veel sneller omdat u daar geen dossier meer moet inleiden.


Lees hier welke kosten er verbonden zijn aan deze procedure…

Schema versnelde procedure