Wat kunnen we voor u doen?

Omerus kan uw onbetwiste en opeisbare facturen aan bedrijven sneller invorderen zonder tussenkomst van een rechtbank

Nieuwe procedure

Dankzij een nieuwe administratieve procedure kunt u voortaan opeisbare facturen van ondernemingen veel sneller en goedkoper innen via de gerechtsdeurwaarder. Dus zonder de tijdrovende tussenkomst van de rechtbank.


Voor alle duidelijkheid: deze nieuwe procedure geldt niet voor het innen van facturen aan privépersonen.


Lees hier hoe Omerus uw openstaande facturen sneller en goedkoper voor u kan innen…


De relatie met uw klant

Omerus is zich terdege bewust van het belang van een optimale relatie tussen u en uw klanten. Wij zullen daarom altijd eerst proberen te zorgen voor een minnelijke inning van schulden. En zoals u hier kunt lezen hebben we daar als gerechtsdeurwaarders een aantal exclusieve troeven voor.


Alle partijen doen er hun voordeel mee

Het feit dat deze nieuwe procedure om onbetwiste facturen te innen weinig kost, is in de eerste plaats in het voordeel van u als schuldeiser. De drempel om achter dit soort openstaande schulden aan te gaan wordt immers aanzienlijk verlaagd. Maar ook de schuldenaar, uw klant, doet er zijn voordeel mee, want het is en blijft hij die in regel uiteindelijk de kosten draagt.


Hoeveel een dergelijke procedure kost, leest u hier…