Diensten voor onderneming

De woorden ondernemer en gerechtsdeurwaarder in één zin betekenen gewoonlijk niet veel goeds. Maar voor u als ondernemer kan Omerus Gerechtsdeurwaarders wel degelijk het verschil maken.

Efficiënter dan incasso

Onze eerste taak is te zorgen voor een minnelijke inning van schulden. Net zoals een incassokantoor. Maar anders dan bij een incassobureau heeft Omerus Gerechtsdeurwaarders al van bij de minnelijke fase toegang tot een aantal specifieke databanken.

De combinatie hiervan met onze eigen, uitgebreide databank en onze kennis van het terrein, maakt dat we meer dan één dossier op twee in der minne kunnen afronden. Zonder gerechtskosten met andere woorden.


Bovendien zien wij de minnelijke fase nooit los van een mogelijk gerechtelijk vervolg. Dus ook wanneer er geen regeling in der minne kan verkregen worden, loopt uw invordering gewoon door. Uw dossier moet niet worden overgedragen aan een nieuwe partij, wat het risico op het verloren gaan van informatie voorkomt en de doorlooptijd verkort.

Meer impact

Een brief van een gerechtsdeurwaarder maakt indruk. Om nog te zwijgen van een bezoek. En met wie er toch aan gewend zou zijn geraakt, hebben we in de loop der jaren een vertrouwensband weten op te bouwen.


Dat stelt ons in staat om samen aan een voor beide partijen verantwoorde oplossing te werken. Daarbij streven we er altijd naar om een conflict af te ronden met een oprechte handdruk. En om iedereen met een goed gevoel naar huis te laten gaan.


Die sociale dimensie is voor Omerus Gerechtsdeurwaarders een wezenlijk onderdeel van een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Lagere kosten

Niemand heeft belang bij het maken van extra, laat staan overbodige kosten. Zeker niet wie het financieel al moeilijk heeft.


Dat er op een inningsprocedure bespaard kan worden door al van van bij de start met een gerechtsdeurwaarder in zee te gaan, gaven we hierboven al aan.


Maar afhankelijk van het dossier kan Omerus Gerechtsdeurwaarders u nog meer helpen besparen. Of het rendement van uw inning verhogen zo u wil. Want als ondernemer hebt u vaak meer belang bij een rendabele oplossing op lange termijn, dan bij een eenmalige ‘quick win’.

In een persoonlijk gesprek leggen wij u graag uit wat Omerus Gerechtsdeurwaarders voor u als ondernemer kan betekenen. Contacteer ons dan ook gerust voor een afspraak. Dat verbindt u tot niets.