Diensten voor advocaat

Minnelijke invorderingen

Wij staan u en uw cliënt graag bij nog voor een gerechtelijke procedure wordt opgestart. Dankzij onze gestandaardiseerde, efficiënte procedure bespaart u tijd en uw cliënt kosten.

De uitvoering van vonnissen

Op basis van het vonnis dat u voor uw cliënt verkreeg en uw specifieke instructies, gaan we over tot een snelle uitvoering, met aandacht voor de belangen van alle betrokken partijen.

Gefundeerd advies

Omerus Gerechtsdeurwaarders deelt zijn ervaring en expertise graag met u. Twijfelt u bij een ten uitvoerlegging bijvoorbeeld over welke aanpak het meeste kans heeft op succes, aarzel dan niet om advies te vragen.

Administratieve opvolging

Indien u daar zelf niet optimaal op ingericht bent of wanneer u er gewoon niet de tijd voor heeft, nemen wij de planning en opvolging van afbetalingsplannen graag van u over.

Concrete informatie

Contacteer ons gerust voor nadere toelichting en concrete informatie over huurzaken, bijzondere beslagen, vaststellingen enz. Net als over de daarmee gepaard gaande termijnen en kosten.

Het spreekt vanzelf dat onze dienstverlening voor advocaten alle ambtelijke tussenkomsten van de Gerechtsdeurwaarder omvat. En dat voor heel het arrondissement Limburg. Uw opdrachten in andere arrondissementen bereiden wij samen met u voor, waarna we ze overdragen aan confraters die onze visie en aanpak delen. En waar we alle vertrouwen in hebben.

In een persoonlijk gesprek leggen wij u graag uit wat Omerus Gerechtsdeurwaarders voor u als advocaat kan betekenen. Contacteer ons dan ook gerust voor een afspraak. Dat verbindt u tot niets.