OPGELET

Momenteel worden er willekeurig mails verzonden waarbij onze kantoorgegevens en logo worden misbruikt.

De mails hebben betrekking op een openstaande factuur bij Puzzel Pro en/of My Collections.

Deze mails zijn niet afkomstig van ons kantoor. Het gaat om een geval van fraude.

Ons kantoor neemt de nodige initiatieven om hiervan melding te maken bij de bevoegde instanties.

Omerus Gerechtsdeurwaarders zoekt
snel en efficiënt een oplossing
voor uw belangen als

Omerus voor de advocaat

omerus

Voor advocaten

Meer info over minnelijke  invorderingen of de uitvoering van vonnissen? Nood aan gefundeerd advies, administratieve opvolging of concrete informatie? 

voor onderneming

omerus

Voor ondernemingen

De woorden ondernemer en gerechtsdeurwaarder in één zin betekenen gewoonlijk niet veel goeds. Maar voor u als ondernemer kan Omerus Gerechtsdeurwaarders wel degelijk het verschil maken.

voor privépersoon

omerus

Voor privépersonen

Wist u dat Omerus Gerechtsdeurwaarders ook vaak optreedt op vraag van privépersonen? Om hun belangen te dienen en hun standpunt tegensprekelijk te maken. 

voor overheid

omerus

Voor overheden

Maatschappelijk verantwoord optreden of online toegang tot uw dossiers of gebundelde expertise voor een hoger rendement?

Omerus Gerechtsdeurwaarders Hasselt

Schijnbaar tegenstrijdige belangen snel verzoenen

Onze rol als gerechtsdeurwaarder is om schijnbaar tegenstrijdige belangen zo snel mogelijk met elkaar te verzoenen. Met aandacht voor de specifieke situatie van elk van de betrokken partijen. Maatschappelijk verantwoord maar kordaat.

Omerus Gerechtsdeurwaarders Hasselt logo

Wie is de gerechtsdeurwaarder?

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar en ministerieel ambtenaar. Hij handelt nooit op eigen initiatief, maar altijd op vraag van iemand die hem een formele opdracht heeft gegeven. Lees er alles over in deze brochure van de federale overheid. 

De gerechtsdeurwaarders

en kandidaat-gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders voor Arrondissement Limburg

Onze rol als gerechtsdeurwaarder is om schijnbaar tegenstrijdige belangen zo snel mogelijk met elkaar te verzoenen. Met aandacht voor de specifieke situatie van elk van de betrokken partijen. Maatschappelijk verantwoord en menselijk, maar kordaat.

Uw Omerus gerechtsdeurwaarder is dan ook in de eerste plaats een bemiddelaar. Een onafhankelijke tussenpersoon die continu streeft naar de meest geschikte oplossing voor uw betalingsprobleem. Of liever nog naar het voorkomen daarvan. Ongeacht of u moet betalen of zo snel mogelijk wil ontvangen.

Meer dan 85 jaar gebundelde praktijkervaring maken ons daarin bijzonder efficiënt. En dankzij onze kwaliteitsvolle dienstverlening en persoonlijke aanpak ook heel gerespecteerd.