OPGELET

Er circuleren in Genk valse brieven met als titel LAATSTE WAARSCHUWING in naam van Omerus met de vraag te betalen op bankrekeningnummer BE63 0003 2599 8408. DIT IS GEEN BANKREKENINGNUMMER VAN OMERUS. Gelieve geen betaling uit te voeren en ons via info@omerus.be een kopie van de brief te bezorgen. Er werd ondertussen reeds aangifte bij de politie gedaan.

Omerus Gerechtsdeurwaarders zoekt
snel en efficiënt een oplossing
voor uw belangen als

Omerus Gerechtsdeurwaarders Hasselt

Schijnbaar tegenstrijdige belangen snel verzoenen

Onze rol als gerechtsdeurwaarder is om schijnbaar tegenstrijdige belangen zo snel mogelijk met elkaar te verzoenen. Met aandacht voor de specifieke situatie van elk van de betrokken partijen. Maatschappelijk verantwoord maar kordaat.

Omerus Gerechtsdeurwaarders Hasselt logo

Wie is de gerechtsdeurwaarder?

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar en ministerieel ambtenaar. Hij handelt nooit op eigen initiatief, maar altijd op vraag van iemand die hem een formele opdracht heeft gegeven. Lees er alles over in deze brochure van de federale overheid. 

De gerechtsdeurwaarders

en kandidaat-gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders voor Arrondissement Limburg

Onze rol als gerechtsdeurwaarder is om schijnbaar tegenstrijdige belangen zo snel mogelijk met elkaar te verzoenen. Met aandacht voor de specifieke situatie van elk van de betrokken partijen. Maatschappelijk verantwoord en menselijk, maar kordaat.

Uw Omerus gerechtsdeurwaarder is dan ook in de eerste plaats een bemiddelaar. Een onafhankelijke tussenpersoon die continu streeft naar de meest geschikte oplossing voor uw betalingsprobleem. Of liever nog naar het voorkomen daarvan. Ongeacht of u moet betalen of zo snel mogelijk wil ontvangen.

Meer dan 85 jaar gebundelde praktijkervaring maken ons daarin bijzonder efficiënt. En dankzij onze kwaliteitsvolle dienstverlening en persoonlijke aanpak ook heel gerespecteerd.