OPGELET : Valse brieven in naam van Omerus in omloop in Genk

02/10/2020

Er circuleren in Genk valse brieven met als titel LAATSTE WAARSCHUWING in naam van Omerus met de vraag te betalen op bankrekeningnummer BE63 0003 2599 8408. DIT IS GEEN BANKREKENINGNUMMER VAN OMERUS. Gelieve geen betaling uit te voeren en ons via info@omerus.be een kopie van de brief te bezorgen. Er werd ondertussen reeds aangifte bij de politie en het parket gedaan.

Lees meer

Omerus neemt zijn verantwoordelijkheid

19/03/2020

Omerus Gerechtsdeurwaarders heeft sinds 16 maart 2020 de beslissing genomen om, in navolging van de richtlijnen van de Belgische overheid, haar dienstverlening in gerechtelijke zaken te beperken tot hoogdringende en juridisch noodzakelijke handelingen. Wij interpreteren daarmee strikt de richtlijnen van de Belgische overheid om de verspreiding van het COVID-19 beheersbaar te maken. Wij hebben deze maatregel ingevoerd om verschillende redenen: Wij willen als organisatie onze verantwoordelijkheid nemen om zo weinig mogelijk contact te leggen of verplaatsingen te doen die het risico op de verspreiding van het COVID-19 virus in de hand werken. . Een aantal hoven en rechtbanken heeft de dienstverlening drastisch beperkt of opgeschort, waardoor de hoogdringendheid van bepaalde handelingen niet meer van toepassing is. Onze opdrachtgevers hebben zelf, vanuit hun maatschappelijk verantwoord handelen, instructies gegeven om tijdelijk bepaalde handelingen stop te zetten. Het stopzetten van deze activiteiten heeft tot direct gevolg dat een aantal werknemers hierdoor tijdelijk zonder werk vallen en thuis zullen blijven, wat verder bijdraagt aan de beperking van de verspreiding van het virus. Andere collega's blijven aan het werk, hetzij vanuit ons kantoor, hetzij van thuis, om onze opdrachtgevers en klanten te voorzien van de juiste dienstverlening. Wij zijn dus nog steeds operationeel en bereikbaar. De komende weken zullen wij onze aanpak naar debiteuren aanpassen om deze in lijn te brengen met de uitzonderlijke situatie waarmee iedereen geconfronteerd wordt. Waar nodig zullen wij betaalregelingen verlengen, uitstel toestaan en debiteuren van de nodige informatie voorzien. Wij zullen extra inspanningen leveren om de gerechtelijke kosten voor debiteuren te beperken, om geen vloedgolf aan kosten te veroorzaken wanneer deze situatie achter de rug is. Via deze weg willen wij al onze opdrachtgevers, die onze aanpak hebben onderschreven en bevestigd, nogmaals bedanken voor het vertrouwen in onze organisatie. #blijfinuwkot

Lees meer